Vítejte na internetových stránkách www.valne-hromady.net 

 

Akciové společnosti mají dle § 7 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) povinnost uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje stanovené právními předpisy. Jde zejména o pozvánky na valné hromady společností a o podklady k valným hromadám.

Na těchto internetových stránkách naleznete povinně uveřejňované údaje a dokumenty ke společnostem, jejichž seznam se nachází napravo od tohoto textu.

Pod odkazem na obchodní firmu společnosti se Vám zobrazí příslušné údaje a dále odkaz na oficiální server českého soudnictví (www.justice.cz), kde jsou k jednotlivým společnostem uveřejněny veškeré údaje zapisované do obchodního rejstříku, včetně historie údajů a dokumentů založených ve Sbírce listin.

Podrobné informace týkající se svolávání valné hromady, její působnosti a dalších souvisejících záležitostí jsou uvedeny zejména v zakladatelských dokumentech společností (stanovách, společenských smlouvách) a v zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.